Skip to content

Milý Petře,

věnujeme Ti NFT verzi koláže, jako poděkování za podporu při studiu, vedení diplomových prací a Tvou tvůrčí auru.

NFT Noční toulky

Aby toho nebylo málo, rádi bychom Ti předali také některé zajímavosti, které se k Tvému NFT váží.

Kde je Tvé NFT?

Své NFT Noční toulky najdeš na blockchainu Cardano pod tokenem s identifikátorem asset1qx7nhk0l4uscg4hksvrzpcnuzd7q6fany8cs4u. Lze si jej prohlédnout také pomocí webového rozhraní.

Každé rozhraní vzniká za jiným účelem a zdůrazňuje jiný tip informací a metadat. Proklikej si jednotlivé odkazy, a všimni si, jak různé aplikace tvé NFT interpretují:

Je dobré si uvědomit, že NFT je to, co skutečně je. NFT je specifický typ tokenu (resp. měny), u které je definováno množství odpovídající jednomu kusu a zakázána dělitelnost na menší části. Pokud NFT vlastníš, znamená to, že vlastníš tento token. Samotný token ale není obrázek, který je s ním spojený. Odkaz na obrázek je pouze součástí metadat, která jsou k NFT připojena.

Doslovné vlastnictví NFT je tedy vlastnictvím tokenu, nikoliv obrázku. Aby jsi obrázek skutečně vlastnil, musíš použít stejnou imaginaci, jako používáš když při čtení katastru nemovitostí odvozuješ že ti patří nějaký dům.

Metadata

Podstatnou součástí NFTs jsou metadata, která k tokenu připojují další doplňkové informace. Každá z výše zmíněných aplikací pracuje s informacemi o tvém NFT jinak. Obecnější prohlížeče Caradano bloků zobrazují hlavně příchozí a odchozí transakce, identifikátory a parametry tokenu. Přiložená metadata často pouze vypisují k nahlédnutí. Naopak aplikace, které se zaměřují na vykreslování NFT, jako např. jpg.store, častěji interpretují také přiložená metadata a vykreslují NFTs nebo celé kolekce NFTs jako díla v online galerii.

Ve světe NFTs naprosto dominuje Ethereum a jeho přidružené blockchainy. Právě v této komunitě také vznikl základní standard, který definuje rozhraní NFTs označený ERC-271. Podle tohoto standardu by NFTs měly mít v metadatech určité parametry, se kterými dále pracují interoperabilní aplikace. Cardano používá vlastní standardy vycházející z těch od Ethereum. Standard CIP-0025 nám říká, že by NFT mělo obsahovat parametry name a image, ostatní parametry jsou volitelné. Pojďme se podívat na metadata věnovaného NFT.

Toto jsou metadata tvého NFT. Dokážeš je najít také v rozhraní Cardano Exploreru?

{
 "fa54e0a55bbbdfddda28f74be025308df085c679742d6f0125447ff7": {
  "Noční toulky": {
   "image": "https://arweave.net/B4eVhhDqr35KeSBD7c1AuVZoe30-B8H3nBs1ry8dkdI",
   "arwaeveImage": "ar://B4eVhhDqr35KeSBD7c1AuVZoe30-B8H3nBs1ry8dkdI",
   "name": "Noční toulky",
   "project": "PETR",
   "technique": "collage",
   "description": "Koláž vyrobila Šárka Matoušková",
   "mediaType": "image/jpeg"
  }
 }
}

Tvé NFT splňuje standard CIP-0025, protože v něm najdeš povinné parametry pro obrázek a název. Z dalších parametrů tu najdeš také popisek, kde zmiňujeme, kdo je autorem díla, a informaci o použité technice. Přidali jsme zde také parametr označující název kolekce PETR, do které NFT řadíme. Za zmínku stojí také parametr arweaveImage, kterým bychom chtěli zvýšit životnost tvého NFT.

NFT Kolekce PETR

A collection dedicated to Petr as a thank you present for his support during our studies, the supervision of our diploma theses and his creative vibes <3. – Dalibor and Šárka

Tvé NFT bylo mintováno v kolekci PETR, vytvořené pomocí naší osobní peněženky. Kolekci si lze prohlédnout pomocí platformy jpg.store.

Kde je uložený obrázek?

V NFT světě je uchovávání dat veliký problém, protože standardní NFTs jsou pouze transakce v blockchainu, které obsahují metadata, ve kterých je uložena URL adresa obrázku. URL však nemusí být permanentní (web nebo server, který obrázek zpřístupňuje může zaniknout). Aby NFT projekty nebyly závislé na externích serverech, které žijí mimo blockchain, hledají on-chain náhrady, které buď

 1. ukládají NFT transakce s konkrétními soubory,
 2. do transakce ukládají hash souboru, aby bylo možné alespoň jednostranně prokázat, že obrázek na dané URL není podvrh, nebo
 3. ukládají soubory tak, aby měly zajištěny delší životnost a poté na ně odkazují.

V našem případě se pokusíme využít možnost 3).

Arweave

Pro uložení tvého naskenované koláže pro vytvoření NFT jsem vybral protokol Arweave. Arweave je blockchain určený pro dlouhodobé uchovávání dat. Podobných projektů je více, hlavní konkurencí Arweave a dominantním projektem na tomto poli je IPFS, které se od Arweave lisi tím, že zde soubory žijí po dobu, za kterou si je explicitně zaplatíme, kdežto v případě Arweave by soubory měly být uchovány po dobu, kdy existuje celá arweave síť/systém. Dá se říci, že i zde si uložení souborů předplácíme. Cena za uložení na arweave je nastavena tak, aby přibližně reflektovala náklady na hostování souboru na dalších 200 let (pro zajímavost je to cca 8usd za 1GB). Arweave je potom jako protokol nastaven tak, aby incentivizoval zapojené provozovatele úložišť v dlouhodobém uchovávání a zrcadlení souborů.

Dílo Noční toulky od Šárky Matouškové je nahráno do síťě Arweave. Prohlédni si transakci s ID B4eVhhDqr35KeSBD7c1AuVZoe30-B8H3nBs1ry8dkdI a všimni si, položky "Bundled In". Standardně se do sítě soubory ukládají ve větších balíčcích, aby se za transakce ušetřilo. Můžeš si také prohlédnout samotné archivované dílo, které je „nyní“ přístupné přes protokol HTTP skrze URL arweave.net. To slovo „nyní“ je zde velice důležité.

Adresa díla: https://arweave.net/B4eVhhDqr35KeSBD7c1AuVZoe30-B8H3nBs1ry8dkdI

Proč zmiňuji detaily o adrese obrázku? Všimni si, že arweave.net je opět nějaký relativně centrální server, který by mohl kdykoli skončit (např. když majitelé neprodlouží platnost domény nebo server jednoduše vypnou). Pokud tedy do našeho NFT tuto adresu obrázku uložíme, nemáme zdaleka garanci, že zde obrázek bude po stejnou dobu, jako naše NFT.

Bezpečnější variantou namísto referencí na HTTP adresu by mohlo být uložení reference pomocí adresy samotného Arweave protokolu: ar://B4eVhhDqr35KeSBD7c1AuVZoe30-B8H3nBs1ry8dkdI. Nevýhodou ale je, že dominantní webové prohlížeče tento protokol zatím neimplementují, takže je potřeba prohlížet si obrázek pomocí specializovaných aplikací nebo rozšíření do prohlížečů. Stejně tak ne všechny NFT aplikace protokol ar podporují, takže z hlediska současného stavu a použitelnosti NFT může být vhodnější odkázat na obrázek skrze HTTP. K této variantě jsme se přiklonili, proto tvé NFT obsahuje v parametru image odkaz na HTTP variantu obrázku a jako volitelný parametr jsme do metadat přidali arweaveImage s variantou ar://.

Jak mohu NFT spravovat?

Jak už jsme několikrát zmínili, k tvému vlastnictví NFT dochází na kryptoměně Cardano. Kromě toho, že si Cardano asociujeme s akademickým prostředím, je tato měna poměrně vhodná pro hraní si a zkoušení vzhledem k nízkým nákladům na transakce.

Pro snadnou správu NFT budeš nejspíše potřebovat nějaké jednoduché rozhraní. Doporučujeme Ti vyzkoušet si jednu z ověřených peněženek - dají se nainstalovat např. jako rozšíření do prohlížeče, což usnadňuje přihlašování do web3 aplikací. Z vlastní zkušenosti můžeme doporučit Typhon Wallet.

Toto je veřejná adresa tvé peněženky:

addr1q9qfmqxm80pnyj2p9urelz77xmfp6japuyvf5ry8fps20ec5d8e5erc4hehktdt3vdwf7kap38s79vr8lg64azrv7l9qsnge7v

Všimni si zůstatku na tvé peněžence, cca 5 ADA. Tato částka bude bohatě stačit na přeposlání NFT na jinou soukromou peněženku nebo přeprodej tvého NFT.

Přístupové údaje k peněžence Ti předáme jinou, bezpečnější cestou ;).

Děkujeme,

— Dalibor a Šárka